Westernskytte, så mycket mer än att skjuta.

En enklare beskrivning av sporten.

 

 

 

Cowboy Action Shooting (CAS) eller westernskytte som det heter på svenska är en skytteform som passar för alla. Man eller kvinna, gammal eller ung, spelar ingen roll, alla kan vara med i denna familjeorienterade tävlingsgren.

Nybörjare samsas med elitskyttar och alla hjälper varandra, så att tävlingen skall bli en trevlig upplevelse för alla deltagare.

Skytteformen är kategoriindelad efter de förutsättningar deltagaren har. En del kategorier grundas på valet av vapen eller klädsel men det finns även möjlighet att delta i en köns- eller åldersuppdelad kategori, allt helt frivilligt och för att ge en möjlighet till tävling på lika villkor.

Skytteformen har vissa grundläggande krav som alla måste uppfylla för att få delta. Klädsel måste ha en minsta nivå och vapnen måste vara av de typer och modeller som
regelverket föreskriver. Detta regelverk begränsar utrymmet för reklam, materialval och teknikhysteri så tävlingsformen skall bibehålla
sitt ursprung.

De olika tekniska detaljerna kan ni läsa mer om i
regelverket så detta kommer vi inte att beskriva här.

Grundtanken med westernskytte är att ge deltagaren en blandning av precision och snabbhet i skyttet men det ger även en mental och teknisk utmaning. Tävlingen består av ett antal stationer som deltagaren skall utföra, vanligtvis 6-8 för en endagars tävling men även fler stationer kan förekomma på större arrangemang som löper över flera tävlingsdagar som t ex SM, EM.

En station består av ett antal mål och skjutplatser. Varje station har en stationsbeskrivning som i detalj visar hur den skall utföras. Vilka mål som skall beskjutas, i vilken ordning och från vilken plats. Den beskriver också hur de olika vapnen skall användas. Stationen är en konstruktion av kulisser och rekvisita som vanligtvis efterliknar en miljö från den amerikanska western epoken mellan åren 1860-1890.

 

Målen består av plåtar som avger en ljudsignal vid träff och det är endast träff eller bom som har inverkan på resultatet. Den tid som deltagaren behöver för att fullfölja en station mäts av en tidtagare och det är tiden från startsignal till ljudet av det sista skottet som registreras för underlag till resultatet. Missar, felaktigt utförande eller ringa säkerhetsfel bestraffas med tidstillägg.

 

 

Grövre förseelser som osäkert handhavande eller försök till fusk bestraffas hårt med vanligtvis omedelbar diskvalifikation. Minst fyra kontrollanter följer alltid skytten under skjutningen och tidtagaren har som enda uppgift att i omedelbar närhet till skytten upprätthålla säkerhet och leda deltagaren till en felfri station så långt det är möjligt. De övriga tre, kontrollerar förutom säkerhet även att mål träffas och hur proceduren blir utförd enligt stationsbeskrivningen. Majoritetsbeslut avgör huruvida skytten utfört uppgiften korrekt och finns minsta tvivel döms det alltid till skyttens fördel.

Vapnen är typiska för perioden 1860-1890 och de är alltid av typen Single Action, dvs hanen måste manuellt spännas för att vapnet skall kunna avfyras. Alla vapen från den tiden är däremot inte godkända utan
regelverket avgör vilka modeller som får användas. Vapnen kan vara original, eller det som är mest praktiskt och vanligast förekommande, nytillverkade kopior av dessa modeller. Då skytteformen är stor i världen och växer kraftigt hela tiden finns underlaget för vapenfabrikanter att ta fram ett stort utbud av kopior och för westernskytte specialanpassade modeller.

Fyra vapen används som regel på varje station. Två revolvrar, ett hagelgevär och ett kulgevär är den mest vanliga uppsättningen, men det förekommer en del variationer. Revolvrarna laddas alltid med minst en tom kammare så hanen aldrig vilar mot en patron. Hagelgeväret utplaceras tomt men kan i sällsynta fall vara laddat om skytten håller i det och skall börja skjuta med detta vapen. Kulgeväret har laddat magasin men aldrig en patron i loppet, allt för att göra skyttet så säkert som möjligt.

 

Inget vapen får efter skjutningen lämnas med patroner, skarpa eller tomhylsa spelar ingen roll. Mekanism skall vara öppen och efter avslutat station kontrolleras samtliga vapen att de är oladdade innan skytten får lämna det omedelbara skjutområdet.

För de med förkärlek till historia finns möjlighet att skjuta vapnen med svartkrut, typiskt för tiden och det ger en speciell atmosfär runt tillställningen. Många damer väljer svartkrut av den anledningen att det ger mindre rekyl och vapnen blir behagligare att skjuta med. Skyttet har vissa min och max krav på ammunitionen för att upprätthålla rättvisa resultat och säkerhet. Men som inom alla tävlingsgrenar är det träning, talang och beslutsamhet som avgör om man vinner eller inte. Materialbegränsningar ställer mer krav på individen än utrustningen och det ger både duktiga elitskyttar och motionärer samma förutsättningar. Det är kanske därför skytteformen är så populär?

 

Klädsel kan bestå av den enklaste tänkbara med byxor, skjorta, boots och hatt, inga dyra specialkläder behövs. Många deltagare har stort historiskt intresse och lägger mycket tid på att försöka få en så tidstypisk klädsel som möjligt. Westernskyttet ger stor frihet i valet av klädsel då det inte är bara cowboys som efterliknas, alla typer av karaktärer kan efterliknas, som affärsmän, farmare och andra typiska yrken och dess speciella stilar. Många kvinnliga deltagare har mycket stilfulla och vackra viktorianska klänningar som de dessutom i bland använder som tävlingsklädsel.

Att hela familjer utövar tävlingsformen är inte allt för ovanligt då möjlighet finns att dela kostsam utrustning. Deltagarna skjuter en och en, och en förälder har då möjlighet att både coacha och heja på sina barn samt delta i samma tävling.

Social samvaro och en familjär stämning genomsyrar våra tävlingar. Många bor på plats under tävlingsdagarna så det finns gott om tid att få nya vänner för livet.

CAS en framtidshobby för dig
.

 

 

 

 

 

swsf.se © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.swsf.se